NA ANTENIE: DZIEŃ DOBRY WIELKOPOLSKO
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wieś / miasto”

Publikacja: 19.02.2024 g.14:41  Aktualizacja: 19.02.2024 g.14:46
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Wieś / miasto”.
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wieś / miasto” - Organizator
Fot. Organizator

Konkurs organizowany jest w związku z przygotowaniami do obchodów 60. rocznicy powstania Muzeum, a jego celem jest dokumentacja fotograficzna życia współczesnej wsi i zmian zachodzących w jej tkance i strukturze, a także zarejestrowanie momentów wkraczania rolnictwa i ogrodnictwa do przestrzeni miejskiej. Przemiany, które zachodzą w obu tych obszarach jednocześnie wpłynęły na weryfikacje funkcji i zmianę charakteru obu przestrzeni.

Konkurs ma na celu rozpropagowanie fotografii o tematyce rolnej i przyrodniczej, inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich.


Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:

· Kategoria 1 - „Przestrzeń funkcjonalna – nowe kierunki rozwoju”
Zmiana charakteru zabudowy, zmiana charakteru gruntów – utrata rolniczego charakteru terenu – osiedla willowe i tzw. „szeregowce” (wieś noclegownią dużego miasta), inwestycje na wsi: magazyny, obiekty handlowe, farmy słoneczne, punkty usługowe o miejskim charakterze, zmiana charakteru dróg, powiększenie skali zabudowań, wpływ środków europejskich na formy zagospodarowywania przestrzeni – modernizacja.

· Kategoria 2 - „Styl życia – mozaika”
Przemiany związane z manifestacją zmian społecznych na wsi, wpływ czynników na zróżnicowanie społeczności wiejskiej: dochody, różne źródła utrzymania, wykształcenie, wiek, wartości, pochodzenie (obok rolnika z dziada pradziada ludność napływowa z miast), pragnienie ekologicznego stylu życia, różnorodne spędzanie wolnego czasu, zmiana przeznaczenia budynków gospodarczych (wesela w stodołach, stajnie jako hotele, wiatraki jako restauracje), sposoby ubierania się (powrót do tkanin naturalnych, np. len), mniejsze zróżnicowanie regionalne wsi.

· Kategoria 3 - „Źródła utrzymania – nie tylko rolnictwo”
Nowe zakresy działalności ludności wiejskiej: nowe produkcje, agroturystyka, edukacja ekologiczna, usługi rolnicze (świadczenie usług swoimi maszynami rolniczymi), nowe modne uprawy i hodowle (borówki, konopie, lawenda, alpaki), uprawy ekologiczne, przetwórstwo ekologiczne, sprzedaż produktów wiejskich w mieście.

· Kategoria 4 - „Wieś w mieście – wiejskie akcenty w mieście”
Ogródki na dachach i balkonach, pszczelarstwo na dachach, ogrody społeczne, chów małych zwierząt w przydomowych ogródkach i na ogródkach działkowych, grunty orne w miastach, wykorzystanie maszyn rolniczych w miastach (kosiarki, kombajny), relikty zabudowy wiejskiej (chaty, kapliczki), moda na etnowzory i twórczość ludową.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział profesjonaliści i amatorzy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia osoby niepełnoletniej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

W każdej kategorii tematycznej przyznane zostaną po 3 nagrody pieniężne w wysokości:
· I Nagroda – 4000,- zł
· II Nagroda – 2500,- zł
· III Nagroda – 1500,- zł

Więcej informacji na stronie: https://muzeum-szreniawa.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-wies-miasto-1-08-2023-r-27-06-2024-r/

https://www.radiopoznan.fm/n/ZYISp7
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 22:00 23:00 06:00 07:00 08:00

@TWITTER