NA ANTENIE: SPEED OF SOUND/COLDPLAY
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Wkład własny – co to jest, ile wynosi?

Publikacja: 26.03.2024 g.13:52  Aktualizacja: 26.03.2024 g.14:00
Świat
Wkład własny przy kredycie hipotecznym to kluczowy element procesu zakupu nieruchomości, wpływający na warunki kredytowania i możliwości finansowe kredytobiorcy. To suma, którą kredytobiorca wnosi z własnych środków jako część wartości nieruchomości. Jego wysokość, zasady oraz potencjalne zabezpieczenia to obszar, który każdy przyszły właściciel domu czy mieszkania powinien dokładnie przeanalizować.
Wkład własny (1) - Materiał sponsorowany
Fot. Materiał sponsorowany

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym?

Wkład własny przy kredycie hipotecznym to suma pieniędzy, którą osoba starająca się o kredyt musi posiadać i zainwestować we własną nieruchomość przed uzyskaniem finansowania od banku. To część wartości nieruchomości, którą kredytobiorca pokrywa z własnych środków. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka kredytowego dla banku i zwiększenie zaangażowania kredytobiorcy w inwestycję.

Wkład własny został wprowadzony w celu ograniczenia ryzyka kredytowego dla banków oraz zapewnienia większej stabilności finansowej na rynku nieruchomości. W sytuacji, gdy wartość nieruchomości spada poniżej kwoty pożyczonego kapitału, ryzyko dla banku wzrasta. Wkład własny minimalizuje to ryzyko, zapewniając, że kredytobiorca również ponosi część ryzyka finansowego związanego z inwestycją. Dzięki temu kredytobiorcy są bardziej zmotywowani do utrzymania wartości nieruchomości i regularnej spłaty kredytu.

Ponadto wprowadzenie wymogu posiadania wkładu własnego ma na celu ochronę konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem. Zapobiega sytuacjom, w których osoby niemające wystarczających środków na pokrycie początkowych kosztów związanych z zakupem nieruchomości, decydują się na zobowiązania, których nie są w stanie później obsłużyć.

Rekomendacja S, wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego, była odpowiedzią na potrzebę stabilizacji rynku kredytów hipotecznych i ochrony zarówno banków, jak i kredytobiorców przed konsekwencjami kryzysów finansowych, takich jak ten z 2008 roku, kiedy to brak odpowiednich zabezpieczeń doprowadził do globalnego kryzysu finansowego. Rekomendacja S ma na celu utrzymanie zdrowej równowagi na rynku nieruchomości, zmniejszając ryzyko nieprzewidzianych problemów finansowych zarówno dla kredytobiorców, jak i banków.

Ile wynosi wkład własny w 2024 roku?

W 2024 roku kwestia minimalnego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym jest ściśle określona przez politykę poszczególnych banków, jednak ogólnie przyjmuje się, że waha się on między 10% a 20% wartości nieruchomości. Oznacza to, że przy zakupie np. mieszkania kredytobiorcy muszą być przygotowani na pokrycie znaczącej części kosztów z własnych środków. Na przykład dla mieszkania o wartości 300 tys. zł wymagany wkład własny może wynosić od 30 do 60 tys. zł.

Chociaż standardowo wymagany wkład własny wynosi 20%, wiele banków oferuje możliwość obniżenia go do 10%, co stanowi znaczące ułatwienie dla kredytobiorców. Jednak ta niższa wartość często wiąże się z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które ma na celu zabezpieczenie banku przed ryzykiem kredytowym. Koszt takiego ubezpieczenia jest zróżnicowany i zależny od indywidualnej polityki banku.

Im wyższy wkład własny, tym niższa marża banku, co przekłada się na niższe oprocentowanie kredytu. Warto pamiętać, że marżę można negocjować, szczególnie gdy kredytobiorca ma wysoki wkład własny lub decyduje się na skorzystanie z produktów dodatkowych, np. ubezpieczenia na życie​​. Wysoki wkład własny może również przyczynić się do obniżenia kosztów kredytu, co przekłada się na niższe raty lub możliwość skrócenia okresu kredytowania​​.

Warto również zauważyć, że w przypadku kredytów walutowych minimalny wkład własny jest zazwyczaj wyższy i może wynosić od 30% do 40%, w zależności od wybranej waluty i okresu kredytowania. To oznacza, że kredytobiorcy ubiegający się o kredyt w walucie obcej muszą być przygotowani na jeszcze większe zaangażowanie własnych środków​​. Należy jednak przypomnieć, że można zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w obcej walucie, jeśli osiąga się w niej dochody.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym jest istotnym czynnikiem, który potencjalni kredytobiorcy muszą wziąć pod uwagę przy planowaniu zakupu nieruchomości. Jego wysokość zależy od wielu czynników, w tym od polityki konkretnego banku, rodzaju kredytu oraz indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Kluczowe jest zatem dokładne zapoznanie się z ofertami dostępnymi na rynku i wybranie najkorzystniejszej opcji, która pozwoli na realizację planów mieszkaniowych przy jednoczesnym zachowaniu finansowego bezpieczeństwa​​.

Co może być wkładem własnym?

Pieniądze na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu ani pożyczki, również pożyczki pozabankowej, a nawet z pożyczki od rodziny. Kredytobiorca poświadcza to, wypełniając specjalną deklarację. Na szczęście wkład własny nie ogranicza się tylko do środków pieniężnych. Istnieje szereg aktywów, które banki akceptują jako wkład własny, co daje potencjalnym kredytobiorcom większą elastyczność w zgromadzeniu niezbędnych środków. Wkładem własnym może być:

  • Nieruchomość gruntowa – działka budowlana może być akceptowana jako wkład własny, szczególnie przy kredycie hipotecznym na budowę domu, co dodatkowo zwiększa elastyczność finansowania projektu​​.
  • Środki na kontach emerytalnych (IKE, IKZE, PPK) – zgromadzone środki na tych kontach mogą być uznawane za wkład własny, co jest korzystne dla osób planujących długoterminowe oszczędności na cele mieszkaniowe​​.
  • Zadatek wpłacony na poczet zakupu nieruchomości – może być zaliczony do wkładu własnego, co jest praktycznym rozwiązaniem dla osób, które stopniowo zbierają środki na zakup nieruchomości​​.
  • Książeczka mieszkaniowa – posiadanie takiej książeczki i możliwość wykorzystania zgromadzonych na niej środków może być dodatkowym wsparciem w zgromadzeniu wkładu własnego​​.
  • Papiery wartościowe lub udziały w funduszach inwestycyjnych – w niektórych przypadkach banki mogą zaakceptować zastaw na papierach wartościowych jako wkład własny, co stanowi opcję dla osób posiadających inwestycje w takie instrumenty finansowe​​.
  • Mieszkanie jako wkład własny – mieszkanie, zwłaszcza wolne od obciążeń hipotecznych, może być rozważane jako wkład własny pod warunkiem akceptacji banku i spełnienia określonych warunków dotyczących nieruchomości​​.

Wkład własny to istotny element kredytu hipotecznego, który wpływa na warunki finansowe oraz możliwości zakupu nieruchomości. Zrozumienie zasad dotyczących wkładu własnego, w tym jego minimalnej wysokości oraz akceptowalnych form, jest kluczowe dla każdego, kto planuje inwestycję w nieruchomość. Świadome podejście do tego aspektu kredytowania pozwala na lepsze planowanie finansowe i może przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków kredytu.

http://www.radiopoznan.fm/n/5nL9bM
KOMENTARZE 0