NA ANTENIE: Serwis informacyjny
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Berwińskiego 5 - Standardy Studiów MBA w Polsce – Konieczność Regulacji

Publikacja: 09.02.2024 g.11:07  Aktualizacja: 25.04.2024 g.17:01
W Polsce, temat studiów MBA w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście potrzeby wprowadzenia regulacji standardów. Nieszczęsny zapis w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 2016 roku, zwalniający absolwentów studiów podyplomowych MBA z egzaminu na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa, stał się impulsem do tworzenia się uczelni oferujących szybkie i bezstresowe studia MBA.

Chodliwe tytuły czy rzeczywista wiedza? Analizując sytuację, można dojść do wniosku, że studia MBA stały się chodliwym produktem na rynku, a zdobycie tego tytułu może stanowić swoiste przepustki do prestiżowych pozycji. Niestety, skutkiem tego zjawiska jest nadmierna produkcja tzw. pseudodyplomów MBA w Polsce.

Gościem Radia Poznań była Anna Pilc - Kierownik Studiów Executive MBA na Uniwerystecie WSB Merito, która opowiedziała m.in. o o konsekwencjach braku weryfikacji wiedzy i braku odpowiednich standardów i procedur weryfikacyjnych, który sprawia, że absolwenci krótkoterminowych studiów MBA nie są poddani rzetelnej ocenie ich kompetencji. W rezultacie, możemy dostrzec negatywne skutki tej praktyki w postaci niskiej jakości edukacji menedżerskiej i braku adekwatności do wymagań rynku pracy.

Obniżenie jakości edukacji menedżerskiej Brak określenia standardów studiów MBA w "Prawie szkolnictwa wyższego" faktycznie przyczynił się do obniżenia jakości edukacji menedżerskiej w Polsce. Konsekwencje tego zjawiska są odczuwalne w praktyce, gdzie brak standaryzacji prowadzi do zróżnicowanego poziomu nauczania i nierówności w zakresie przekazywanej wiedzy.

Standardy studiów MBA – klucz do sukcesu Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia i dostosowanie do wymagań rynku pracy, konieczne jest wprowadzenie jasno określonych standardów na studiach MBA. Te powinny obejmować rygorystyczne procedury weryfikacyjne, długoterminowe programy nauczania, praktyki zawodowe oraz ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami.

Planowane zmiany legislacyjne? W kontekście obecnych wyzwań edukacyjnych, istnieje potrzeba wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących kształcenia na poziomie studiów MBA w Polsce. Planowane regulacje powinny obejmować standardy, procedury oceny jakości oraz sankcje wobec instytucji, które nie spełniają określonych wymagań.

Stanowisko Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, świadoma roli, jaką odgrywa w edukacji przyszłych liderów, zdecydowanie popiera inicjatywy mające na celu podniesienie standardów studiów MBA w Polsce. Wspólnie z innymi uczelniami prywatnymi, chce aktywnie uczestniczyć w ewentualnych rozmowach dotyczących kształtu nowych standardów, dzieląc się swoim doświadczeniem w tym obszarze.

Podsumowując, regulacja standardów studiów MBA w Polsce jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji menedżerskiej. Uczelnie prywatne, w tym Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, są gotowe do współpracy i aktywnego udziału w procesie tworzenia nowych norm edukacyjnych.

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

@TWITTER