NA ANTENIE: ZMIENNICY (SERIAL)/PRZEMYSLAW GINTROWSKI, JACEK JANCZAR
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Nasz Zabytek w województwie wielkopolskim

Publikacja: 17.03.2023 g.14:57  Aktualizacja: 17.03.2023 g.15:06
Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować́ misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się̨ w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Naszym flagowym projektem jest konkurs Nasz Zabytek.
Nasz Zabytek w województwie wielkopolskim 2023 - Organizator
Fot. Organizator

Nasz Zabytek to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom (informacje o konkursie: https://mostthemost.pl/nasz- zabytek/). Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku.

Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 13 marca do 10 kwietnia 2023 r. (I Konkurs). Zostanie dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon. II Konkurs ma na celu wybór pomysłów (zgłoszonych przez lokalną społeczność) na nową funkcję społeczną zabytku wybranego w I Konkursie. Zostanie on ogłoszony pod koniec czerwca 2023 r.

Równolegle do województwa wielkopolskiego Fundacja ogłosi konkurs w woj. lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Harmonogram konkursów w pozostałych województwach znajduje się na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/#harmonogram

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Chcemy, aby mieszkańcy województwa wielkopolskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. Planujemy jako Fundacja, kontynuować współprace z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

W lutym 2023 r. ruszył Konkurs w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W kwietniu br. odbędą się konkursy w województwach: lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Do końca 2023 r. planujemy przeprowadzić drugą edycję konkursu w każdym z 16 województw.

W pierwszej edycji Konkursu Nasz Zabytek przeprowadzonej w województwie wielkopolskim zwyciężył Młyn nad Lutynią. Po zakończeniu rewaloryzacji Młyn stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej, służące poprawy jakości życia przez przywracanie sprawności fizycznej, przestrzeń wspólna i bezpieczna dla użytkowników o specjalnych potrzebach lub wymaganiach (osób starszych, dzieci, rodziny z małymi dziećmi), miejsce biesiad, występów artystycznych, koncertów muzyki folklorystycznej, przestrzeń do organizacji regularnych zajęć sportowych dla seniorów i dzieci, czytelnia z kawiarenką, punkt obserwacji przyrody, punkt obserwacji nieba, żywe muzeum historii chleba, centrum edukacji regionalnej.

http://www.radiopoznan.fm/n/NeQcoJ
KOMENTARZE 0

Wielolecie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

W 2023 r. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie obchodzi „wielolecie”, czyli wiele jubileuszy w jednym. To między innymi: 50-lecie założenia samodzielnego Muzeum w Gnieźnie, 45-lecie oddania do użytku budynku Muzeum oraz 40-lecie nadania dzisiejszej nazwy i otwarcia pierwszej wystawy stałej. Okazji rocznicowych mamy w tym roku więcej, bo świętować możemy także 85-lecie rozpoczęcia pierwszych, poważnych badań archeologicznych w Gnieźnie oraz 75-lecie powojennych badań nad początkami państwa polskiego w Gnieźnie. Obie rocznice badań są dla nas równie istotne. To właśnie w ich wyniku, rozpoczęte zostało gromadzenie kolekcji zabytków, w oparciu o które ostatecznie powstało nasze Muzeum.

Poznań

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

@TWITTER